Duurzaam ondernemen

Voortdurend streven naar een evenwicht tussen milieu, economie en sociaal welzijn

We volgen de geldende milieuwetgeving en leveren inspanningen om de impact op het milieu te minimaliseren van. Ook de invloed van onze activiteiten op de leefbaarheid en veiligheid  van de omgeving volgen we op de voet. Zo geven we duurzaam ondernemen concreet vorm.

Milieu

De belangrijkste ecologische benadering van VPK Paper zit in het productieproces: recycleren van oud papier en karton voor de productie van hoogwaardig papier voor verpakkingen.

Wat we doen om impact op het milieu te verkleinen

Energie

VPK Paper heeft een eigen installatie voor opwekken elektriciteit en stoom en voorziet grotendeels in eigen watervoorziening.

Hoe we duurzaam met energie omgaan

Veiligheid

Geen enkele taak bij VPK Paper is zo belangrijk dat ze onveilig uitgevoerd mag worden.

Spiekbriefjes en veiligheidsbeleid