Proces papierproductie

Van oud papier tot op maat versneden rollen papier.

De papierproductie bij VPK Paper bestaat uit 2 stappen :

1. Papierdeeg maken uit oud papier en karton. Om verontreiniging te verwijderen worden de papiervezels uit het oud papier en karton gemengd met warm water. Het papierdeeg wordt vervolgens mechanisch gezuiverd.
2. Papierbaan wordt gevormd door in de zeef-, pers- en droogpartij van de papiermachines tegen hoge snelheid het papierdeeg uit fase 1 te ontwateren. De papierbaan wordt opgerold op grote moederrollen en op maat versneden.

 

Stofvoorbereiding: pulp van oud papier en karton

Alles start met oud papier. Binnen een straal van 600 km rond de fabriek in Oudegem koopt VPK Paper oud papier en karton aan in de Benelux, Engeland, Frankrijk en Duitsland.

Dagelijks leveren 80 vrachtwagens oud papier en karton in balen van 500 kg. Met 24 ton per vrachtwagen gebruiken we jaarlijks ruim 500.000 ton oud papier en karton. Dit is evenveel als al het oud papier dat op jaarbasis in Vlaanderen wordt ingezameld. Om de ecologische voetafdruk van de transporten te beperken, nemen we bij ongeveer 20% van de papierleveringen aan onze Europese golfkartonfabrieken het papierafval terug mee.

Een gigantische mixer maakt pulp van het oud papier en karton. Sorteertoestellen verwijderen aanwezige verontreiniging zoals plastiek, steentjes en glas, die anders voor problemen zorgt op de papiermachines.

Bladformatie

De papiermachine zelf is een gigantische ontwateringsmachine, waarop de eindeloze papierbaan in eerste instantie op natuurlijke wijze met behulp van de zwaartekracht wordt ontwaterd, vervolgens met behulp van vacuüm, vervolgens door middel van persen en vervolgens door middel van verdamping zodat een droge papierbaan bekomen wordt.

Het deel van de papiermachine waar op natuurlijke wijze en met behulp van vacuüm ontwaterd wordt, is de zeefpartij.

Persen

De volgende stap in de papierproductie is het nog aanwezige water uit de papierbaan persen. Een persvilt brengt daarvoor de papierbaan in de nip van drukkende walsen.

Vacuümzuigbakken verwijderen het in de persvilt opgenomen water, zodat het vilt bij de volgende nipdoorgang opnieuw water uit het papier kan opnemen. Een droog stofgehalte van 52 % is het resultaat.

Drogen

De einddroging van het papier gebeurt door verdamping met stoomcilinders. Door de stoomdruk geleidelijk op te voeren stijgt de bladtemperatuur. Daardoor verdampt het nog overgebleven water.

Een oppervlaktebehandeling met zetmeel geeft het papier de nodige sterkte. Het vochtige papier wordt nog gedroogd door verdamping.

Aan het einde van de papiermachines staat een oproller die het papier om stalen spoelen wikkelt. De moederrollen die zo ontstaan wegen 30 ton.

Als een moederrol vol is, neemt een lege spoel automatisch de papierbaan over zodat het wikkelen van een nieuwe moederrol begint zonder onderbreking van het productieproces.

Online sensoren bewaken continu het proces- als kwaliteitsparameters.

Papier versnijden

Een omroller wikkelt de moederrol af, snijdt met een verplaatsbare messensectie de door de klant gewenste breedte af en wikkelt de op maat gesneden papierrol op.

Uit een moederrol worden dus meerdere rollen in de lengte en in de breedte gesneden.

Rolbanen transporteren de afgewerkte bobijnen naar een hoogstapelmagazijn. Vanuit het magazijn vindt het wegtransport naar de klant plaats.

VPK Paper produceert de papiersoorten Fluting, Testliner en Grey Board

Dagelijks produceren de 3 papiermachines 1400 ton hoogwaardig papier in de papiersoorten Fluting en Testliner als grondstof voor golfkarton en Grey Board als grondstof voor massiefkarton en hulzen.